Babyopvang in Bloei

Het doel van de training ‘Babyopvang in bloei’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. Dit gegeven loopt als een rode draad door de training heen: ‘Wat kan ik als pedagogisch medewerker doen om de kwaliteit te verhogen?’ Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Het werken op een babygroep is echt een vak apart.

Om dit te bewerkstelligen besteden wij in de training o.a. aandacht aan de ontwikkeling van baby’s, met in het bijzonder de breinontwikkeling, sensomotorische- en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast worden de interactievaardigheden behandeld en hoe deze vaardigheden kunnen worden ingezet tijdens interacties met de kinderen en om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk krijgen aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma, het aanbieden van een passend activiteitenaanbod en communicatie met ouders.

De training is zo ontworpen dat hij ook voor pedagogisch medewerkers die reeds een VVE traject hebben gevolgd vol zit met nieuwe kennis, uitdaging en inspiratie.

Doel, doelgroep & niveau

Het doel van de training ‘babyopvang in bloei’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met o-jarigen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.

Trainingstraject

De training bestaat uit acht bijeenkomsten die ieder drie uur duren. Daarnaast krijgen deelnemers na elke bijeenkomst praktijkopdrachten, die uitgevoerd worden op de groep.

1. Visie op babyopvang, in nationaal en internationaal perspectief

2. De ontwikkeling van 0 tot 2 jaar

3. De interactievaardigheden

4. De sensomotorische ontwikkeling (verzorgd door een kinderfysiotherapeut)

5. De sociaal emotionele ontwikkeling & emotionele ondersteuning bieden

6. Ontwikkelingsstimulering op de babygroep

7. De speelleeromgeving

8. Communiceren met ouders

Studiebelasting

De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 40 studie-uren per deelnemer. Deze 40 uren zijn opgebouwd uit de 24 uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten en 16 uren aan praktijkopdrachten en zelfstudie.

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een deelnemersmap met alle lesmaterialen, theorie en praktijkopdrachten.

Resultaat & kwalificatie

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten en het voldoende afronden van het praktijkgedeelte zal de deelnemer aan het eind van de training het certificaat ‘Babyopvang in bloei’ ontvangen. Dit certificaat is officieel erkend door het FCB. Hiermee voldoet de deelnemer aan de nieuwe wettelijke IKK scholingseisen voor het werken met o-jarigen.