BSO in Bloei

De cursus ‘BSO in Bloei’ is gericht op het leren werken volgens het Bso in Bloei (BiB) programma en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang.
In de cursus staat centraal wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hiermee tot “Bloei” te laten komen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de verschillende thema’s en spelgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en hoe het werken volgens het BiB programma hen hierin kan ondersteunen.

Image

Doel, doelgroep & niveau

De pedagogisch medewerkers leren kinderen rijke speelplekken en brede ontwikkelingskansen te bieden, door te werken met het BiB programma in de bso groepen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met het BiB programma. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Een trainingsgroep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor één trainer is 14, afhankelijk van de trainingslocatie.

Trainingstraject

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur. De studiebelasting voor de deelnemers omvat in totaal 28 studie-uren. Dit is inclusief de 16 studie-uren voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

 1. Introductie BIB; de basics
 2. Pedagogische vaardigheden en kerndoelen
 3. Ontwikkeling van de kinderen (4-12 jaar)
 4. Inrichting;  de ruimte als derde pedagoog
 5. Observeren
 6. Spel en activiteiten begeleiding
 7. Communiceren met ouders
 8. Zelfvertrouwen, vieren en inspireren

Studiebelasting

Het BiB traject omvat het volgende:

– Acht bijeenkomsten van ongeveer twee uur

– Ongeveer anderhalf uur per bijeenkomst aan zelfstudie (Totaal 12 uur)

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een deelnemersmap.

De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

Resultaat & Kwalificatie

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten zal de deelnemer aan het eind van de cursus dit certificaat uitgereikt krijgen. Waardoor hij/zij als BiB pedagogisch medewerker aan de slag kan op de groep.

Klik hier om de website van BSO in Bloei te bekijken!