Open Inschrijving - Uk & PUk totaal traject


Uk & Puk is een VVE methode, gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Het trainingstraject

13 bijeenkomsten

3 quick scans 

6 groepsconsultaties

Doelgroep / Niveau

Deelnemers dienen te beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau. Daarnaast dienen deelnemers tijdens het trainingstraject werkzaam te zijn op een groep waar met Uk & Puk wordt gewerkt.  

Resultaat / kwalificatie 

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten en positieve afronding van de consultaties zal de deelnemer aan het eind van de cursus het officiële certificaat voor het VVE programma Uk & Puk uitgereikt krijgen.  

Prijs

De kosten voor dit trainingstraject per persoon zijn €2900,- per persoon btw vrij. De genoemde prijs is inclusief: bijeenkomsten, lunch, consultaties op de eigen locatie, deelnemersmap en certificaat.

Voor deze training geldt dat wij starten wanneer er minimaal 10 deelnemers zijn. 

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het Uk & Puk totaaltraject kun je een email sturen naar info@pebblz.nl of bellen naar 078 - 2001036.

Om direct aan te melden; klik hier!

Data bijeenkomsten

Locatie: Dordrecht


 1. 21-01-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 2. 18-02-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 3. 17-03-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 4. 14-04-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 5. 12-05-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 6. 09-06-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 7. 07-07-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 8. 08-09-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 9. 06-10-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 10. 03-11-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 11. 01-12-2020 van 9.00 uur - 16.00 uur
 12. 12-01-2021 van 9.00 uur - 16.00 uur
 13. 09-02-2021 van 9.00 uur - 16.00 uur

Image