Verdiepingstraining VVE

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

Doel, doelgroep & niveau

Het doel van de training ‘Verdiepingstraining VVE’ is het verhogen en verdiepen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

  • pedagogisch medewerkers
  • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
  • leidinggevenden

*Ook dienen zij al enige voorkennis te moeten hebben op het werken met een vroeg voorschoolse educatie door bijvoorbeeld een Basis VVE programma te hebben afgerond. Zie in ons aanbod onze Basis VVE training.

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Trainingstraject

In de training zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:

  • Bijeenkomst 1: Pedagogische kernwaarden & shared thinking
  • Bijeenkomst 2: Pedagogische Vaardigheden, werken in kleine groepen, inrichting, hoeken & materiaal
  • Bijeenkomst 3: Observeren & executieve functies
  • Bijeenkomst 4: Activiteiten met baby’s, spelen met thema’s & creativiteit en expressie

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

Studiebelasting

Een traject van 4  dagdelen en ongeveer 2,5 uur tijdsinvestering per persoon aan zelfstudie per training.

Studiemateriaal

De deelnemers krijgen een deelnemersmap ontwikkeld door Pebblz. De deelnemers ontvangen aan het einde van het trainingstraject een certificaat.

Resultaat & kwalificatie

Het waarborgen van de kennis en vaardigheden op het gebied van VVE, wordt in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VVE geregeld. Wanneer beroepskrachten werkzaam willen zijn op een VVE-groep, dienen zij hierin scholing te hebben gevolgd vanuit de opleiding of een bewijs van scholing te overleggen. Dit bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE. Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.